پنجشنبه ، 23 آبان ، 1398
جستجو
RSS

یادداشت ها

مطالب ارديبهشت 1395

آنها که دینداری را در خردورزی و خدمت به خلق خدا می‌جستند

پنجشنبه ,30 ارديبهشت 1395 16:30
در سفر کرمان فرصت مغتنمی پیش آمد برای دیدار با پهلوان عطا احمدی، معلّم وارسته، استوار و سرافراز که نشان پر افتخار ساختن 250 (دویست‌وپنجاه) مدرسه را در کارنامه زندگی پر بار خود دارد. روحانی فرهیخته و فروتن، آقای دعائی، اسباب خیر شد و سرزده و بی&...