پنجشنبه ، 23 آبان ، 1398
جستجو
RSS

یادداشت ها

مطالب شهريور 1392

برای سالگرد دنیای اقتصاد

دوشنبه ,25 شهريور 1392 13:57
گسترش حضور و نقش‌آفريني بدنه جامعه در فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي و مولد طي سال‌هاي اخير از جمله كليدي‌ترين راه‌بردي‌هاي كلان در جمهوري‌اسلامي‌ايران بوده است. ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل ...

یادداشت دکتر نهاوندیان برای هزارمین شماره روزنامه گسترش صنعت

دوشنبه ,25 شهريور 1392 13:56
گسترش حضور و نقش‌آفريني بدنه جامعه در فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي و مولد طي سال‌هاي اخير از جمله كليدي‌ترين راه‌بردي‌هاي كلان در جمهوري‌اسلامي‌ايران بوده است. ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل...

هفتگانه قانونگذاری

دوشنبه ,25 شهريور 1392 13:53
باور این واقعیت که جامعه و حيات اجتماعي و تمدني، يك واحد ديناميك و پويا است، به صورت طبیعی و منطقی، ضرورت نگاه سيستمي را به دنبال می آورد؛ نگاهی که این اجازه و امکان را نمی دهد تا با بخشی نگری تنها ناظر بر قسمتی از واقعیتی یکپارچه و مرتبط به نام اجت...

هدف‌مندي يارانه‌ها

دوشنبه ,25 شهريور 1392 13:51
اكنون و پس از گذشت دو سال از آغاز اجراي قانوني كه نام «هدف‌مندي يارانه‌ها» بر آن نهاده شده است، مي‌توان قضاوتي دقيق‌تر و عميق‌تر در مورد اين قانون و آثار اجراي آن بر اقتصاد و اجتماع ايران داشت. بديهي است كه براي...

لازمه جذب سرمایه های جدید چیست؟

دوشنبه ,25 شهريور 1392 13:47
تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد ایران به طور اعم و حوزه های مولد آن به طور اخص در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سرمایه گذاری های جدید نیاز دارند. در این واقعیت نیز البته شکی نیست که جذب سرمایه های جدید نیازمند ایجاد شرایط مطلوب برای اعتماد و اطمینا...

هدف‌مندي يارانه‌ها پس از دو سال

دوشنبه ,25 شهريور 1392 13:45
اكنون و پس از گذشت دو سال از آغاز اجراي قانوني كه نام «هدف‌مندي يارانه‌ها» بر آن نهاده شده است، مي‌توان قضاوتي دقيق‌تر و عميق‌تر در مورد اين قانون و آثار اجراي آن بر اقتصاد و اجتماع ايران داشت. بديهي است كه براي ...