پنجشنبه ، 23 آبان ، 1398
جستجو
RSS

یادداشت ها

مطالب مهر 1397

روز صادرات و سپاس از تلاشگران عرصه عزّت اقتصادی ایران

دوشنبه ,30 مهر 1397 15:21

صادرات، صحنه پیروزی اقتصاد ایران بر تحریم‌کنندگان ضد ایرانی - روز صادرات ، فرصت مبارکی است برای سپاس از تلاشگران عرصه عزّت اقتصادی ایران