پنجشنبه ، 23 آبان ، 1398
جستجو
RSS

یادداشت ها

مطالب بهمن 1395

نیاز به هشیاری در فرهنگ عمومی و مدیریتی

شنبه ,30 بهمن 1395 17:12
حوادث طبیعی و سوانح فنی و رنج و خسارتی که در پی آن حاصل می شود ، همچون هجوم ریزگردها و سیل در خوزستان و فارس و نارسائی در آمادگیها و تدارکات فنی و مدیریتی که به مردم عزیزمان در شهر و روستا آسیب می رساند و همه هم میهنان را نگران و آزرده می کند ، جز آن...