پنجشنبه ، 23 آبان ، 1398
جستجو
RSS

یادداشت ها

مطالب اسفند 1391

«نهادسازي» در ساختارهاي اقتصادي

چهارشنبه ,23 اسفند 1391 13:49
«نهادسازي» در ساختارهاي اقتصادي از جمله اقداماتي است كه همواره موافقان و مخالفان پر و پا قرصي داشته و دارد؛ منتقدان ايجاد نهادهاي جديد را منافي شعار «كوچك، زيباست» و ضرورت حداقل‌سازي حضور حاكميت در حوزه اقتصاد مي‌دان...