دوشنبه ، 18 آذر ، 1398
پرسش و پاسخ
بازنمودن همه

عمومی

نحوه پیگیری نامه های تقدیمی به رئیس جمهور چگونه می باشد ؟

متقاضیان می توانند با شماره تلفن 111 تماس حاصل نموده وضمن اشاره به تاریخ نامه و اعلام کد ملی خود جزئیات لازم را دریافت نمایند.
آیتمی وجود ندارد
پرسش سوال