ﺳﻪشنبه ، 3 بهمن ، 1396
نظرسنجی
آیا موافق ادامه ی هدفمندی یارانه ها به روش جاری می باشید؟

آیا ابتکارات جدید دیپلماسی ایران به رفع تحریم اقتصادی ایران از سوی امریکا منجر خواهد شد؟

ثبت نظرسنجی  نمایش نتایج