يکشنبه ، 24 آذر ، 1398
جستجو
آرشیو موضوعی
RSS

مصاحبه و سخنرانی ها
کد خبر: 55   |  دفعات بازدید : 3590   |  نظرات : 0 RSS comment feed   |   نسخه چاپی   |   ارسال به دوستان  

مصاحبه تلویزیونی تلفنی در رابطه با سخنرانی ریس جمهور در سازمان ملل سال ۱۳۹۳

06 مهر, 1393 17:40
دکتر نهاوندیان:
اشتیاق به شنیدن دیدگاه ایران و رویکردهای رئیسجمهور ایران اسلامی، بسیار زیاد است. فعالان اقتصادی دوست دارند با اقتصاد ایران آشنا شوند و از زبان دکتر روحانی با رویکردهای اقتصادی ایران آشنا شوند و فرصتهای همکاری اقتصادی و سرمایهگذاری تجاری با ایران را بررسی کنند. در جلسه اقتصادی که اشاره کردید، مطرح شد که ایران امیدبخشترین اقتصاد در حال ظهور در دهه پیشرو است. با سیاستهایی که دولت در یک سال اخیر دنبال کرده است، در این فاصله کوتاه توانسته علی رغم تداوم تحریمها، از رکود خارج و تورم را به طور قابل توجهی کاهش بدهد. این در محافل اقتصادی اعجاب انگیز است و آن ادعایی که میشد که ایران به دلیل مشکلات اقتصادی پای میز مذاکره نشسته است را عملاً باطل کرده و تأیید قاطعی را در این عنوان و موضع ایران ارائه کرده است.
مصاحبه تلویزیونی تلفنی در رابطه با سخنرانی ریس جمهور در سازمان ملل سال ۱۳۹۳
گفتگوی ویژه خبری؛ ارتباط تلفنی با دکتر نهاوندیان
مجری:
جناب آقای دکتر نهاوندیان به برنامه ویژه خبری خوش آمدید. از دید شما مهمترین موضوعاتی که جناب آقای دکتر روحانی در نشست مجمع عمومی مطرح کردند که در حقیقت شاه بیت صحبتهایی بوده است که دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران را بیان کرد، چه بود؟
دکتر نهاوندیان:
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا خدمت جناب عالی و ببینندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و از تحلیل بسیار خوب جناب آقای دکتر جلالی هم تشکر میکنم.
به نظر من نکته بسیار مهم در سخنرانی امروز و امسال در مجمع عمومی و تلقی و توجهی که افکار عمومی جهان داشت، از این جهت بود که سال گذشته آقای دکتر روحانی به جامعه جهانی هشدار دادند و در رابطه با مقابله جهانی با افراطگری و خشونت پیشنهادی دادند که به طرح Wave  معروف شد و با اجماع در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.
یک سال پس از آن جهان شاهد این بود که این هشدار بسیار به موقع بوده است و در واقع رئیس جمهوری اسلامی ایران از یک موقعیت ممتاز در قدرت تشخیص اولویتهای بین المللی در امسال ظاهر شدند.
امسال با تحلیل نسبت به ریشههای خشونت و افراطیگری و ارائه پیشنهاد در نحوه مقابله با آن همان حرکت هشداردهنده را ادامه دادند.
همچنان که در برخی از تحلیلهای محافل رسانهای دنیا ملاحظه کردهاید، تأکید کردهاند که رئیس جمهوری اسلامی ایران از یک موضع مقتدرانه و هشداردهنده صحبت کرد؛ یعنی امروز دیگر در صورت مسئله تردیدی نیست. شاید در سال گذشته کمتر کسی به حدت و شدت این موضوع توجه داشت. ولی الان همه به دنبال حل مسئله میگردند. متأسفانه در حل مسئله نسخههایی پیچیده میشود که بدون توجه به ریشههای تروریسم است.
در محور نخست سخنان دکتر روحانی به این ریشهها اشاره شد؛ اینکه جوهر 
غربستیزی که مورد سؤاستفاده بعضی از گروههای تروریستی قرار میگیرد به تاریخ گذشته استعمار در منطقه و برخوردی که غرب با حرکتها و خیزشهای اصیل مردمی داشته است، بر میگردد.
این برخوردها در واقع زمینه ایجاد کرده است …[قطع نوار]
مجری:
جناب دکتر نهاوندیان، مهمترین موضوعاتی که در رئیس محترم جمهور در دیدارهای دو جانبه مطرح میکردند حول چه مسائلی بود؟ با توجه به اینکه در مجمع عمومی غرب را مقصر افراطیگری بیان کردند، چگونه در چارچوب گفتکوهای دو جانبه این مسائل را حتی برای طرفهای غربی بیان میکردند.
دکتر نهاوندیان:
در دیدارها هم، همچنان که در سخنرانی مجمع کاملاً هویدا بود، طرفهای مذاکره مشتاق بودند که دیدگاه ایران را در مسئله گسترش تروریسم بدانند و طبعاً فرصت ملاقاتهای دو جانبه و خصوصی میدان بهتری را برای پرداختن به مسائل اجرایی و عملی در اختیار قرار میدهد. البته تقریباً در قریب به اتفاق دیدارها، همه به اینکه مسئله هسته ای در فرصت مقرر به توافق جامع و نهایی برسد ابراز امیدواری میکردند و زمینهای برای همکاریهای گسترده با ایران خصوصاً در حوزههای اقتصادی فراهم شود، در حالی که همکاریهای سیاسی هم مورد توجه و بحث و بررسی قرار میگیرد.

مجری:
جناب آقای دکتر نهاوندیان، از موضوعاتی که در رسانهها بازتاب بسیار داشت 
صحبتهایی بود که آقای کامرون مطرح کرد و موضوعاتی را مطرح کرد که ظاهراً خارج از عرف دیپلماتیک بود و سخنگوی وزارت خارجه و همچنین جناب آقای عراقچی پاسخ آن را دادند. در مذاکرات چه مسئلهای مطرح شد که اینقدر آقای کامرون برآشفته شد؟
دکتر نهاوندیان: 
برای کسانی که در جلسه گفتگو حضور داشتند، اظهارات ایشان در قسمت مربوط به ایران مایۀ تعجب بود. به سبب اینکه در جلسۀ مذاکرات مسائل و رویکرد دیگری مورد اتخاذ قرار گرفته بود. در آن دیدار که طبعاً نخستین دیدار در فاصله سی و پنج ساله بود، اشاراتی به موضوعات مختلفی در مسائل منطقه و مسائل دو جانبه صورت گرفت. رئیس جمهور کشورمان هم اشارهای به گذشتههای سابقه روابط دو جانبه کردند و اینکه اشتباهات گذشته میباید کنار گذاشته شود.
در رابطه با مسئله هستهای هم، توجه به اینکه ما باید واقع بینانه به دنبال راه حل باشیم و حقوق هستهای و توان علمی ایران میباید مورد توجه قرار گیرد، البته باید توجه کرد به اینکه کشورهایی که در گذشته اشتباهاتی را داشتهاند باید به تدریج خود را با واقعیات جدید تطبیق دهند و شاید راه بلندی را در پیش داشته باشند. مهم این است که الان موقعیت ایران در مرجعیت نسبت به مسائل منطقهای و حتی بینالمللی، همگان را نسبت به این واقعیت متوجه کرده است که هیچ اقدام اساسی را بدون حضور و مشارکت ایران نمیشود پیش برد. حتی نطق ایشان هم مورد اشاره قرار گرفت و به خصوص در رابطه با مسئله تروریسم، همه اذعان دارد کسی که در صحنه به طور عملی حضور خود را اثبات کرده است، جمهوری اسلامی ایران است. با این منطق بسیار روشن و منطبق با معیارهای بینالمللی که باید محوریت را به خدمت ملتها و 
دولتهای منطقه سپرد و وقتی آنها درخواست حمایت و کمک میکنند میباید حمایت و کمک واقعی کرد، موضعی است که ایران هم به طور مستدل و منطقی مطرح کرده و هم خود در عمل به اثبات رسانده، در مقایسه با دیگرانی که گاهی خیلی شعار دادهاند ولی در میدان عمل کارنامه قابل دفاعی ندارند.
مجری:
رئیس محترم جمهوری و جناب آقای دکتر ظریف و هیئت همراه دیپلماتیک برنامهها و گفتگوهای متعددی را در چند روز اخیر انجام دادهاند. گفتگو با اندیشمندان، خبرنگاران، شرکت در مجامع گروههای اقتصادی آمریکایی، دیدارهای دو جانبه با روسای جمهور و نخست وزیران کشورهای مختلف از جمله این برنامهها بودند.
مهمترین موضوعاتی که در این جلسات شما از نحوه نگاه آنها به سیاست جمهوری اسلامی ایران در داخل و منطقه برداشت میکنید، چیست؟
دکتر نهاوندیان:
اشتیاق به شنیدن دیدگاه ایران و رویکردهای رئیسجمهور ایران اسلامی، بسیار زیاد است. فعالان اقتصادی دوست دارند با اقتصاد ایران آشنا شوند و از زبان دکتر روحانی با رویکردهای اقتصادی ایران آشنا شوند و فرصتهای همکاری اقتصادی و سرمایهگذاری تجاری با ایران را بررسی کنند. در جلسه اقتصادی که اشاره کردید، مطرح شد که ایران امیدبخشترین اقتصاد در حال ظهور در دهه پیشرو است. با سیاستهایی که دولت در یک سال اخیر دنبال کرده است، در این فاصله کوتاه توانسته علی رغم تداوم تحریمها، از رکود خارج و تورم را به طور قابل توجهی کاهش بدهد. این در محافل اقتصادی اعجاب انگیز است و آن ادعایی که میشد که ایران به دلیل مشکلات اقتصادی پای میز مذاکره نشسته است را عملاً باطل کرده و تأیید قاطعی را در این عنوان و موضع ایران ارائه کرده است.
این منطق ملت ایران است که مایل به دنبال کردن رویکرد برد ـ برد است.
در محافل سیاسی اشتیاق فراوانی است که راه حل ایران را برای مقابله جدی و ریشهای با تروریسم بشنوند. در مسائل منطقه، با ابتکاری که ایران در همکاری نزدیکتر با همسایگان دنبال کرده، بسیار مشتاق بودند که سیاست خارجی مبتنی بر تعامل ایران را بشنوند.
در جلساتی که امشب هم در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا داریم و جلساتی هم که به طور محدودتر داشتهایم فرصت استفاده از این سرمایههای عظیم انسانی که ما برای پیشبرد سیاستهای کشور در زمینههای علم و فناوری داریم مورد بحث قرار گرفته است.
در گفتگوهای دو جانبه به خصوص در حوزۀ همکاریهای اقتصادی و استفاده از موقعیت ایران، به عنوان قطب ترانزیت منطقه مورد بحث قرار گرفته است. پروژههای پتروشیمی، نفت و گاز برخی مواردی است که در این جلسات مورد علاقه بوده و در مورد آن بحث میشود.
مجری:
یکی از موضوعات مهم بحث گفتگوهای حاشیه است که در چارچوب دور هفتم مذاکرات هستهای دنبال میشود. آیا خبر تازهای از این گفتگوها وجود دارد. ظاهراً قرار بود تا یکی دو ساعت دیگر بین وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و خانم اشتون ملاقاتی صورت بگیرد؟
دکتر نهاوندیان:
یک موضوع ابراز علاقه همگان است که در این مذاکرات در همین موعد مقرر به توافق جامع نهایی برسد.
این در دیدار با رئیس شورای اروپایی، نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهور آلمان از سوی دو طرف مورد تأکید قرار گرفت.
یک بعد دیگر مسائلی است که داخل مذاکرات میگذرد. همین امروز هم در دیداری که اشاره کردید این موضوع دنبال خواهد شد. نکته بسیار مهم این است که در این آخرین مراحل مذاکرات طرف مقابل میبایست با واقعبینی، واقعیت موجود در صحنه را مورد توجه قرار بدهد و به منطق خودش پایبند باشد. 
اگر آنچه 1+5 دنبالش بوده است، رفع نگرانیها در چارچوب مقررات بینالمللی بوده است، عملکرد ایران در یک سال اخیر به خوبی و با شفافیت حداکثری ثابت کرده است که ایران هیچ واهمهای از اداره برنامۀ هستهای تحت نظارت نهادهای بینالمللی ندارد و الان هم به توانایی لازم برای پیشبرد برنامه خودش رسیده است و حاضر به همکاری بینالمللی است و هیچ تردیدی برای آنها نمانده که ایران مصمم است برنامه هستهای خودش را دنبال کند. طبعاً در آخرین مراحل، آخرین چانه زنیها صورت میگیرد و جزئیات موضوع مورد بررسی و انشاءالله مورد توافق قرار بگیرد.
ایران هم اعلام کرده که اگر طرف مقابل از زیادهرویهای غیر واقع بینانه و توهمی دست بردارد، کاملاً زمینه حصول توافق فراهم میشود.مصاحبه تلویزیونی تلفنی در رابطه با سخنرانی ریس جمهور در سازمان ملل سال ۱۳۹۳
نظرات
در حال حاظر نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت