جمعه ، 15 آذر ، 1398
جستجو
آرشیو موضوعی
RSS

مصاحبه و سخنرانی ها

مطالب آذر 1392

سخنرانی در جلسه شورای معاونین اداری و مالی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

دوشنبه ,18 آذر 1392 16:06
طبعاً از توصیه‌هایی که هر کسی به معاون اداری مالی می‌کند و وی به زیردستانش و دیگر معاونین، صرفه جویی است. اما خیلی مهم است که فهم ما از صرفه جویی مثل هم باشد. صرفه جویی پول کم خرج کردن نیست. معاون اداری مالی‌ای که پول دارد اما خرج نمی‌کند، این ضرورتاً بارک الله ندارد.
این یک غلط بسیار پرهزینه‌ای برای کشور بود که همه جا ما عدالت را با تساوی اشتباه گرفتیم. خیال کردیم عدالت یعنی تساوی در پرداخت‌ها. اما از داخل آن این تضییع بیت‌المال بیرون آمد. حتماً ما باید به سمتی برویم که کارمندی که بهتر و بیشتر کار می‌کند و محصول بیشتری حاصل می‌کند را درنظام پرداخت تشویق کنیم که دیگران هم راه او را بروند. اینها می‌شود صرفه جویی.
این دولت اعتقاد به نگاه برنامه‌ای دارد. از لحظه پردازی در حد توان می‌خواهد اجتناب کند. این می‌باید در دانه دانه تصمیمات دستگاه‌ها متجلی باشد. بودجة ما باید برنامه‌ای باشد، تصمیمات‌مان منطق داشته باشد.
و این منطق به ذی نفعان منتقل شود که در جامعه و اقتصاد کشور همه احساس کنند که تصمیمات این دولت قابل پیش بینی است.
این نکتة بسیار مهمی است که ما اقتصاد کشور را پیش‌بینی پذیر کنیم و از این وضعیت که مردم و فعالین اقتصادی همواره منتظر سورپرایز از دولت باشند و به همین خاطر به کارهای لحظه پردازانه و سوداگرانه بپردازند، اجتناب کنیم.
دولت یعنی بیت‌المال. برای هر ریال باید به مردم و خدای مردم پاسخ بدهیم. یکی از دستاوردهای، ما در این صد روز، گزارش صد روزه بود. ما دیدیم گزارش گرفتن از دستگاه‌ها چه مصیبتی است. اصلاً نظام گزارش دهی و گزارش گیری وجود ندارد و برای برخی دستگاه‌ها تعجب بود که مثلاً سر سه ماه رئیس جمهور گزارش می‌خواهد. برخی از این گزارش‌های دستگاه‌ها واقعاً وضع اسفناکی داشت. این نشان می‌دهد که مجموعه عادت به این ندارد.