دوشنبه ، 18 آذر ، 1398
جستجو
آرشیو موضوعی
RSS

مصاحبه و سخنرانی ها

مطالب اسفند 1392

سخنرانی در جلسه تودیع و معارفه ی ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی

دوشنبه ,05 اسفند 1392 12:15
سیاست آزادسازی اسناد در کشور ما باید به‌طور روشن و گسترده مورد توجه و احترام قرار گیرد. اسناد ملی بعد از فاصله زمانی مقرر باید از حالت انحصاری خارج شده و در دسترس همگان قرار گیرد.
نیروهای فرهنگی، باید از این فضای باز شده استفاده کنند. دیپلماسی فرهنگی می‌تواند با معرفی چهرة واقعی ایران، ملت و انقلاب اسلامی ایران معجزه بیافریند.
من لازم می دانم در این فرصت که فرصتی است که این امانت بزرگ از دست سوار و سرداری به دست سوار و سردار دیگری سپرده شود و این کاروان با سرعتی بیشتر از گذشته به پیش بتازد، از همه کسانی که برای استقرار واستمرار این حرکت بزرگ تلاش کردند تقدیر کنم، از اولین رئیس کتابخانة ملی از بدو تأسیس در سال 1316 تاکنون. مسئولان کتابخانة ملی بعد از انقلاب؛ جناب آقای دکتر رجبی....